Regulamin, czyli dobre niepisane zasady, które trzeba jednak ująć w jakieś ramy1. Ilekroć mowa o pomocy, mowa o pomocy bezpłatnej. Administrator nie pobiera żadnych opłat, ani darowizn w związku z działalnością stron, przyjmowaniem i publikowaniem zgłoszeń. Administrator nie pośredniczy także w przekazywaniu żadnych darowizn. Pośredniczy wyłącznie w przekazywaniu informacji.

2. Administrator będzie publikował informacje o potrzebujących wedle kolejności napływających zgłoszeń. Zgłoszeń można dokonywać wysyłając je na adres mailowy: pomoc@cmpinfo.pl


3. Zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy – członkowie Społeczności i zgłaszający spoza niej. Jeśli potrzebujący nie będzie mógł działać we własnym imieniu, można go reprezentować. Informacje o potrzebującym zostaną opublikowane w serwisie Facebook na stronie Centrum Monitorowania Potrzeb.

4. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi będą publikowane wyłącznie wedle woli potrzebującego lub osoby, która będzie go reprezentować.

5. Szanujmy tych, którzy nie są w stanie uporać się z życiowymi trudnościami. Pomagamy, a nie utrudniamy. Wszystkie złośliwe komentarze i osobiste uwagi będą natychmiast usuwane ze strony Centrum Monitorowania Potrzeb w serwisie Facebook.

6. Sytuacje, które mogłyby wskazywać na pewne nadużycia, winny być zgłaszane Administratorowi, celem ich wyjaśnienia. Nie roztrząsajmy na forum własnych wątpliwości, ponieważ nasze przypuszczenia mogą okazać się bezpodstawne, wyrządzając przy tym niepotrzebną krzywdę.

7. Centrum Wspierania Potrzeb nie jest miejscem autopromocji. Taktowność będzie wysoce cenioną cechą w toku realizacji działań. I nie rozwijajmy bardziej tego tematu.

8. Centrum Monitorowania Potrzeb nie łączy się z żadną organizacją. Wszelkie posty i zgłoszenia pochodzące od organizacji już działających, będą publikowane grzecznościowo.