Każda potrzeba jest ważna,

bo każdy człowiek jest ważny.

Jeśli mowa o misji..


Nie ma żadnej misji. Pędzimy przez życie wspólnym pojazdem, więc dołóżmy wszelkich starań, aby każdy pasażer mógł doświadczyć przyjemnej podróży. Choćby na krótkim odcinku. Pomóżmy dotrzeć do celu tym, którzy zwolnili gdzieś po drodze. Rozumiemy przecież, że każdemu z nas, w każdej chwili, może zabraknąć paliwa, a wzajemna pomoc będzie teraz szczególnie potrzebna.

Centrum Monitorowania Potrzeb jest ideą wspierania osób w potrzebie. Projekt powstał z prywatnej inicjatywy, a głównym celem projektu jest organizowanie pomocy potrzebującym poprzez wymianę i udostępnianie informacji. Ale to nie wszystko. Centrum Monitorowania Potrzeb to także przestrzeń promowania postaw opartych na umiejętności dzielenia się z innymi. To podejmowanie współdziałania, bez oceny i wartościowania innych. I wreszcie - to przestrzeń, w której mamy czuć, że nie jesteśmy sami. Że w każdej chwili, w prosty sposób możemy prosić o pomoc.

Droga do celu może być krótka, jeśli nastawimy się na współpracę. Każdy wspiera tak, jak potrafi i na miarę swoich możliwości. Tu nie ma żadnych ograniczeń, a tym bardziej żadnego, z góry określonego wzorca, wedle którego należy pomagać. Wspieramy poprzez udostępnianie informacji, wspieramy pomocą materialną i niematerialną. Wspieramy tym, że zauważamy potrzeby innych i sygnalizujemy brak, który ktoś inny może wypełnić.